• AGRI LOAN

  (Agricultural Loan)

  Layunin ng pasilidad na ito na matugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga Magsasaka, Mangingisda, at iba pang manggagawang may proyektong pang-agrikultural upang mapanatili at mapalago ang kanilang kabuhayan.

 • DOKUMENTONG KINAKAILANGAN:

  PRINCIPAL BORROWER

  Filled out Bank forms

  1 valid ID

  Barangay Clearance

  Barangay Certification (nagpapatunay na ikaw ay may Agri-business)

  CO-MAKER

  1 valid ID

  Barangay Clearance

  Proof of Income


  HAKBANG SA PAG APPLY:

  Step 1: Magbigay ng kumpletong dokumentong kinakailangan at nilagdaang loan application form kasama ang mga requirements ng iyong Co-Maker

  Step 2: Maghintay sa tawag ng bangko para sa schedule ng CI/BI at mga karagdagang dokumento na kinakailangan

  Step 3: Abangan ang notipikasyon/update ng bangko tungkol sa iyong loan application