• ANGAT NEGOSYO LOAN

  (SME Loan)

  Ito ang pasilidad na akma sa mga nagnanais magkaroon ng karagdagang kapital o nagnanais na palawakin ang kanilang negosyo.


  Maaring pumili ayon sa mga sumusunod na layunin:

  Karagdagang Puhunan (Working Capital)

  Pagpapalawak ng Negosyo (Business Expansion)

  Pagbili ng Karagdagang Ekipahe (Purchase of Fixed Assets/Equipment)

  Pondo para sa Prangkisa (Franchise Financing)

  Pambayad sa Kasalukuyang Utang ng Negosyo (Refinancing of Existing Business Loan)

 • REQUIREMENTS:

  PRINCIPAL BORROWER

  Filled out Bank forms

  1 valid ID

  Business Permit

  Audited Financial Statement/Income Tax Return

  CO-MAKER

  1 valid ID

  Proof of Income


  HAKBANG SA PAG APPLY:

  Step 1: Magbigay ng kumpletong dokumentong kinakailangan at nilagdaang loan application form kasama ang mga requirements ng iyong Co-Maker

  Step 2: Maghintay sa tawag ng bangko para sa schedule ng CI/BI at mga karagdagang dokumento na kinakailangan

  Step 3: Abangan ang notipikasyon/update ng bangko tungkol sa iyong loan application