• ANGAT NEGOSYO LOAN

  (SME Loan)

  Ito ang pasilidad na akma sa mga nagnanais magkaroon ng karagdagang kapital o nagnanais na palawakin ang kanilang negosyo.


  Maaring pumili ayon sa mga sumusunod na layunin:

  Karagdagang Puhunan (Working Capital)

  Pagpapalawak ng Negosyo (Business Expansion)

  Pagbili ng Karagdagang Ekipahe (Purchase of Fixed Assets/Equipment)

  Pondo para sa Prangkisa (Franchise Financing)

  Pambayad sa Kasalukuyang Utang ng Negosyo (Refinancing of Existing Business Loan)

 • LOAN CALCULATOR


  Enter desired loan amount


  LOAN AMOUNT:

  Please enter a higher value for loan amount

  Please enter a lower value for loan amount


  TERM

  12 Months

  24 Months

  36 Months

  48 Months

  60 Months

  ESTIMATED MONTHLY AMORTIZATION

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  TERM

  ESTIMATED MONTHLY AMORTIZATION

  12 Months

  0.00

  24 Months

  0.00

  36 Months

  0.00

  48 Months

  0.00

  60 Months

  0.00

  Note: These are indicative rates for illustration purposes only. Actual computation will be provided by our Account Officer upon evaluation of your loan application.