• BAYANING BAYANIHAN LOAN

  (OFW Loan)

  Ito ang pasilidad na sumusuporta sa ating mga bagong bayani.


  Maaring pumili sa mga sumusunod ayon sa inyong pangangailangan:

  BB Larga - panimulang puhunan sa mga first-time magtrabaho abroad

  BB Edukasyon - pantustos sa pagpapaaral ng mga anak

  BB Hanapbuhay - pampuhunan sa pagtayo ng sariling negosyo

  BB Konsumo - pantustos sa pangangailangan ng pamilya

  BB Pabahay - pagpapatayo ng pinapangarap na bahay

 • DOKUMENTONG KINAKAILANGAN:

  PRINCIPAL BORROWER

  Filled out Bank form

  1 valid ID

  Passport w/ Visa

  Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS)

  Proof of Remittance

  Employment Contract

  CO-MAKER

  1 valid ID

  Proof of Income


  HAKBANG SA PAG APPLY:

  Step 1: Magbigay ng kumpletong dokumentong kinakailangan at nilagdaang loan application form kasama ang mga requirements ng iyong Co-Maker

  Step 2: Maghintay sa tawag ng bangko para sa schedule ng CI/BI at mga karagdagang dokumento na kinakailangan

  Step 3: Abangan ang notipikasyon/update ng bangko tungkol sa iyong loan application