• GINTONG PUHUNAN LOAN

  (Microfinance Loan)

  Layunin ng pasilidad na ito matugunan ang mga pangangailangan ng mga Bicolano microentrepreneurs. Maaring pumili sa mga sumusunod na options base sa paglalaanan.


  Gintong Puhunan - karagdagang kapital para sa may maliliit na negosyo

  Gintong Pabahay - dagdag na pautang sa mga kliyente na nais magpaayos ng bahay o magkaroon ng sariling bahay/lote

  Gintong Kalinga - para sa mga kliyente na gustong kumuha ng life insurance sa abot-kayang halaga

 • LOAN CALCULATOR


  Enter desired loan amount


  LOAN AMOUNT:

  Please enter a higher value for loan amount

  Please enter a lower value for loan amount


  TERM

  3
  Months

  5
  Months

  7
  Months

  9
  Months

  12
  Months

  ESTIMATED MONTHLY AMORTIZATION

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  TERM

  ESTIMATED MONTHLY AMORTIZATION

  3 Months

  0.00

  5 Months

  0.00

  7 Months

  0.00

  9 Months

  0.00

  12 Months

  0.00

  Note: These are indicative rates for illustration purposes only. Actual computation will be provided by our Account Officer upon evaluation of your loan application.