• TUBO LOAN

  (Tulong sa Barangay Official Loan)

  Ang pasilidad na ito ay nakalaan para sa mga Barangay Officials upang matugunan ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan ito man ay personal or pangkabuhayan.

 • REQUIREMENTS:

  Principal Borrower

  Filled out Bank forms

  1 Valid ID

  Barangay Clearance

  Payroll

  Certificate of Oath

  Certificate of Canvass (for elected officials)

  Co-Maker

  1 valid ID

  Barangay Clearance

  Payroll

  HAKBANG SA PAG APPLY:

  Step 1: Magbigay ng kumpletong dokumentong kinakailangan at nilagdaang loan application form kasama ang mga requirements ng iyong Co-Maker

  Step 2: Maghintay sa tawag ng bangko para sa schedule ng CI/BI at mga karagdagang dokumento na kinakailangan

  Step 3: Abangan ang notipikasyon/update ng bangko tungkol sa iyong loan application